Maakbaar of niet? 

"Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen, geef me de kracht om te accepteren wat ik niet kan veranderen en geef me de wijsheid om het verschil tussen beide te zien"

Elke organisatie, elke manager of medewerker en elke situatie is uniek. Managementmodellen kunnen weliswaar inzicht geven in de interacties tussen mensen in organisaties, maar het zijn slechts hulpmiddelen en geen werkelijkheden. Modellen pas ik alleen toe als ze helpen om inzicht te vergroten. 
Modellen wekken soms onterecht de suggestie dat alles in een organisatie maakbaar is. In verandertrajecten houd ik oog voor die maakbaarheid door geduld, relativering, liefde en humor in te bouwen.

In gesprekken met de klant ga ik op zoek naar eenvoudige en draagbare oplossingen. Oplossingen met realiteitszin, die bijdragen aan de existentiële vraag voor organisaties: 'hoe kun je kwaliteit leveren aan je klant?'.

Organisaties steken veel energie in het ontwikkelen van hun mensen. Ontwikkeling begint bij zelfreflectie: de moeder van alle competenties. Eerst komt de vraag waarom je iets zou willen leren en of je dat ook kunt. Daarna volgt het hoe. Soms is het effectiever om een bepaalde rol niet aan te gaan, dan om jezelf doelen op te leggen waar je toch niet gelukkig van wordt – en anderen niet gelukkig mee maakt.