Voorbeelden van opdrachten 

GGZ / Verpleging, Verzorging, Thuiszorg / Gehandicaptenzorg

- leiderschapsontwikkeling

- HR-professionalisering

- strategische personeelsplanning

- interim HR-management

Brandweerorganisatie

- adviesvaardigheid brandveiligheidsadviseurs

Ruimtevaartbedrijf

- leiderschapsontwikkeling

Uitvoeringsorganisatie

- invoering nieuwe topstructuur

- inrichtingsplan voor afdelingen

MBO-instellingen

- strategische personeelsplanning

- resultaatverantwoordelijke teams

Agentschap

- verbeteren synergie tussen afdelingen na reorganisatie

Gemeente

- training adviesvaardigheden